Spolupráce - Letní dětské tábory 

Spolupráce

Kterákoli organizace může požádat provozovatele o umístění pořádaných táborových pobytů pro děti a mládež. Umístění je zdarma. Provozovatel jen prosí o pomoc při dostatečném zviditelnění těchto www stránek umístěním některého z níže uvedených banerů na stránky organizace, která jeho služby zdarma využívá (je jedno kterého a na jaké místo svých www). Děkujeme za Vaši vstřícnost a pomoc, při společném zájmu.

verze 1

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 2


tabory.net
 <a href="http://www.tabory.net">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 3

tabory.net
 <a href="http://tabory.net"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 4

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 5


Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner2.gif" 
 alt="Letní tábory - Dětská agentura" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 6

Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static2.gif" 
 alt="Dětská agentura - letní tábory" style="border: 0;" />
</a>
			

Spot na rádiu Čas

Celý spot o správném výběru tábora pro Vaše dítě si můžete poslechnout zde.
rádio Čas

Partneři

Dětská agentura

Dětská agentura
http://www.detska-agentura.cz/cz/tabory-pro-deti/

letní tábory, táborové pobyty, školy v přírodě, jednorázové akce pro děti, vzdělávání pracovníků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Středisko Maya Jeseníky

Středisko Maya Jeseníky
www.maya-jeseniky.cz

Letní tábory, táborové pobyty, školy v přírodě, vzdělávání pracovníků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Ideální místo pro odpočinek a relaxaci. Obklopeno ze tří stran lesem a z jedné loukou, nachází se v jednom z ekolog

Moravskoslezský kraj Ministerstvo škosltví Opava